Inhoud

Vertrekpunt is een presentatie of workshop van een vijftal minuten, die voor de deelnemer een leerproces op gang brengt (bevraag hier zeker collega's voor feedback). Dit wordt vastgelegd op video. Hierop volgt een diepgaande individuele screening die zowel mogelijkheden, groeimarges als werkpunten aan het licht brengt.

Vervolgens gaan we werken aan: